OGŁOSZENIE NR 01/2020
NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

"ŚWIADCZENIE USŁUGI HOTELOWEJ I RESTAURACYJNEJ NA POTRZEBY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH MOBILNOŚCI EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU POWER

2019-1-PL01-KA102-064615

Załącznik nr 1ogłoszenia o usłudze społecznej.pdf

Załącznik nr 2 do IWZ - Formularz Ofertowy.pdf

Załącznik nr 3 do IWZ - Wykaz usług.docx

Załącznik nr 4 do IWZ - Wzór Umowy.docx

Załącznik nr 5 do IWZ - Propozycja menu.docx

Załącznik nr 6 do IWZ - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf

Informacje odczytane na otwarcie ofert

Informacja o wyborze najlepszej oferty

 Informacja o udzieleniu zamówienia