Zespól Szkół Rolniczych im.mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce
ul. Polna 1

16-100 Sokółka
Regon 000646794
NIP 545-147-99-35
www.zsrsokolka.pl

Zespół Szkół Rolniczych im.mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce istnieje od 1968r.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Organ prowadzący:

 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

 

Organy szkoły:

 

 • Dyrektor »
 • Wicedyrektor»
 • Wicedyrektor ckz
 • Rada Pedagogiczna »
 • Rada Rodziców »
 • Samorząd Uczniowski »

Organizacje, koła i kluby uczniowskie:

 

 • LUKS „Sprint"
 • Koło Wolontariatu
 • SK PCK

Majątek i działalność :

 

 • Posesja wraz z budynkami  przy ul.Polnej 1
 • posesja  wraz z budynkami przy ul. Torowej 12
 • 25 h użytków rolnych
 • nowoczesna baza maszynowa
 • trzy bardzo dobrze wyposażone pracownie komputerowe
  i jedna mobilna
 • programy komputerowe
 • pozostałe środki trwałe (majątek rzeczowy)
 • zbiory biblioteczne

Statuty, regulaminy, instrukcje, ewidencje, rejestry, wykazy

 

 • Statuty
 • Regulaminy
 • Instrukcje
 • Ewidencje
 • Księgi
 • Rejestry
 • Wykazy

Programy i plany:

 

1. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

2. Program rozwoju ZSR w Sokółce opracowany na lata 2017-2021

3. Roczny program rozwoju szkoły

4. Roczny program doskonalenia zawodowego nauczycieli

5. Plan WDN

6. Plan inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego

7.Plany pracy szkolnej służby zdrowia

8.Plan pracy biblioteki szkolnej

9. Plan pracy pedagoga szkolnego

10. Plan pracy ZPO i ZPZ

11. Plany pracy organizacji, kół zainteresowań , klubów

 

przyjmowanie i załatwianie spraw:

1. Miejsce przyjmowania interesantów:

 • Sekretariat
 • Gabinet dyrektora i wicedyrektora
 • Pokój nauczycielski


  Miejsca udostępnienia regulaminów i instrukcji:
  1. Sekretariat szkoły

  2.Pokój nauczycielski
  3.Gabloty informacyjne
  4.Pomieszczenia dydaktyczne

 2. Wykaz godzin przyjmowania  interesantów:

dyrektor szkoły: mgr Dariusz Żołądkowski poniedziałek – piątek  w godz:     10.
35 –11:00

wicedyrektor : mgr inż Andrzej Szumiło  poniedziałek –  piątek  w godz: 8:00-10.00

wicedyrektor : mgr Barbara Czechowicz poniedziałek –  piątek  w godz: 8:00-10.00

Sekretarz szkoły Agnieszka Backiel                 poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 15:30

Przyjmowanie skarg i wniosków przez dyrektora szkoły:

Poniedziałek 10.00-10.30

Czwartek 100.-1030