ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:

„Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce

zał.1 ogłoszenie o zamówieniu  na dostawę żywności - 2022.pdf

zał.2 Zapytanie-1-Dostawa-artykulow-zywnosciowych-2022.doc

zał.3 Umowa_o_dostarczenie_towaru_2022.pdf

zał. 4 oświadczenie o spełnaniu warunków przystąpienia.docx

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące realizacji dostawy materiałów budowlanych

zapytanie_ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytana ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytana ofertowego

Załącznik nr  3 do zapytana ofertowego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zakupu materiałów budowlanych

zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytana ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytana ofertowego

 

OGŁOSZENIE NR 01/2020
NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

"ŚWIADCZENIE USŁUGI HOTELOWEJ I RESTAURACYJNEJ NA POTRZEBY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH MOBILNOŚCI EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU POWER

2019-1-PL01-KA102-064615

Załącznik nr 1ogłoszenia o usłudze społecznej.pdf

Załącznik nr 2 do IWZ - Formularz Ofertowy.pdf

Załącznik nr 3 do IWZ - Wykaz usług.docx

Załącznik nr 4 do IWZ - Wzór Umowy.docx

Załącznik nr 5 do IWZ - Propozycja menu.docx

Załącznik nr 6 do IWZ - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf

Informacje odczytane na otwarcie ofert

Informacja o wyborze najlepszej oferty

 Informacja o udzieleniu zamówienia